Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cennik 2018

Lp.

Nazwa

 

Cena netto

VAT

Cena brutto

Ceny usług medycznych dla osób nie podlegających

Powszechnemu Ubezpieczeniu Zdrowotnemu (PUZ) lub nie objętych PUZ

1

Porada lekarza poz

50,00

Zw.

50,00

2

Wizyta domowa lekarza poz

100,00

Zw.

100,00

3

Porada pielęgniarki poz

30,00

Zw.

30,00

4

Wizyta domowa pielęgniarki poz

50,00

Zw.

50,00

5

Porada specjalistyczna (okulista, laryngolog, neurolog, pulmonolog, dermatolog, logopeda)

100,00

Zw.

100,00

6

Badanie lek. z wydaniem zaświadczenia po doznanych obrażeniach

50,00

23%

61,50

7

Iniekcja domięśniowa

10,00

Zw.

10,00

8

Iniekcja podskórna

10,00

Zw.

10,00

9

Iniekcja dożylna

15,00

Zw.

15,00

10

Opatrunek

20,00

Zw.

20,00

11

Oczyszczenie rany i opatrunek

30,00

Zw.

30,00

12

EKG z opisem

30,00

Zw.

30,00

13

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

Zw.

10,00

14

Glukoza we krwi

5,00

Zw.

5,00

15

Audiogram

30,00

Zw.

30,00

16

Spirometria z opisem

30,00

Zw.

30,00

17

Orzeczenie lub zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, celami pomocy społecznej, orzecznictwem o niepełnosp., uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego)

30,00

23%

36,90

Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy

1

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem zaświadczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych)

50,00

Zw.

50,00

2

Konsultacja okulistyczna

30,00

Zw.

30,00

3

Konsultacja laryngologiczna

30,00

Zw.

30,00

4

Konsultacja neurologiczna

35,00

Zw.

35,00

5

Konsultacja pulmonologiczna

35,00

Zw.

35,00

6

Konsultacja dermatologiczna

30,00

Zw.

30,00

7

Konsultacja kardiologiczna

120,00

Zw.

120,00

8

Spirometria

25,00

Zw.

25,00

9

Audiometria

25,00

Zw.

25,00

10

Laryngowideostroboskopia

125,00

Zw.

125,00

11

EKG z opisem

20,00

Zw.

20,00

12

Testy alergologiczne płatkowe (STANDARD I i II) za jeden standard

60,00

Zw.

60,00

13

PRICK TESTY

185,00

Zw.

185,00

14

Badanie psychologiczne

100,00

23%

123,00

15

Kwalifikacja do szczepienia

50,00

Zw.

50,00

16

Postępowanie po ekspozycji (konsultacja)

50,00

Zw.

50,00

17

Wydanie dodatkowego orzeczenia w trakcie badania

15,00

Zw.

15,00

18

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

30,00

Zw.

30,00

19

Wizytacja stanowiska pracy

250,00

23%

307,50

20

Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP

250,00

23%

307,50

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

1

Badanie lekarskie kandydatów na kierowców*

162,60

23%

200,00

2

Badanie lekarskie osób przedłużających ważność prawa jazdy*

162,60

23%

200,00

3

Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami*

162,60

23%

200,00

4

Badanie lekarskie kierowcy kierującego pojazdem, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu*

162,60

23%

200,00

5

Badanie lekarskie kierowcy u którego istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia*

162,60

23%

200,00

6

Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu*

162,60

23%

200,00

7

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy*

121,95

23%

150,00

8

Badanie odwoławcze kierowcy*

162,60

23%

200,00

9

Badania lekarskie do legitymacji instruktora i egzaminatora*

162,60

23%

200,00

10

Badanie lekarskie kierowcy wykonującego transport drogowy - transport rzeczy lub osób do świadectwa kwalifikacji zawodowej*

162,60

23%

200,00

11

Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) kierowcy wykonującego transport drogowy*

200,00

Zw.

200,00

12

Konsultacja kardiologiczna do świadectwa kwalifikacji

zawodowej

 

Konsultacja kardiologiczna w ramach badań profilaktycznych kierowcy wykonującego transport drogowy

120,00

 

 

120,00

23%

 

 

Zw.

147,60

 

 

120,00

13

Konsultacja neurologiczna do świadectwa kwalifikacji zawodowej

 

Konsultacja neurologiczna w ramach badań profilaktycznych kierowcy wykonującego transport drogowy

35,00

 

 

35,00

23%

 

 

Zw.

43,05

 

 

35,00

 

14

Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego do uzyskania kwalifikacji wstępnej podczas badania lekarskiego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy

 

30,00

23%

36,90

15

Wydanie dodatkowego orzeczenia psychologicznego do uzyskania kwalifikacji wstępnej podczas badania psychologicznego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy

30,00

23%

36,90

 

*cena nie obejmuje badań dodatkowych

i konsultacji specjalistycznych

 

 

 

Szczepienia

1

p/grypie dla osób zadeklarowanych do WOMP

50,00

Zw.

50,00

2

p/grypie dla osób nie zadeklarowanych do WOMP

75,00

Zw.

75,00

3

p/tężcowi

30,00

Zw.

30,00

4

p/durowi brzusznemu

200,00

Zw.

200,00

5

p/WZW A

180,00

Zw.

180,00

6

p/WZW B

70,00

Zw.

70,00

7

p/WZW A+B

200,00

Zw.

200,00

8

p/wściekliźnie

150,00

Zw.

150,00

9

p/ tężcowi, błonicy

50,00

Zw.

50,00

10

p/kleszczowemu zapaleniu mózgu

100,00

Zw.

100,00

 

Inne szczepienia – wycena indywidualna

 

 

 

Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży

1

Konsultacja lekarza z kwalifikacją do szczepień

100,00

Zw.

100,00

2

Szczepienie przeciw żółtej febrze

200,00

Zw.

200,00

3

Szczepienie p/błonicy, tężcowi i polio

90,00

Zw.

90,00

4

Szczepienie p/tężcowi, błonicy, krztuścowi

95,00

Zw.

95,00

5

Szczepienie p/tężcowi, błonicy, krztuścowi, polio

110,00

Zw.

110,00

6

Szczepienie p/polio

75,00

Zw.

75,00

 

Inne szczepienia – wycena indywidualna

 

 

 

Badania kwalifikacyjne pracowników ochrony fizycznej

1.

Badanie lekarskie  (na podstawie skierowania pracodawcy)

250,00

Zw.

250,00

2.

Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy)    

250,00

23%

307,50

3.

Badanie lekarskie odwoławcze

250,00

23%

307,50

4.

Badanie psychologiczne (również odwoławcze)

250,00

23%

307,50

Badania marynarzy

1

Badania lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie przez lekarza uprawnionego + konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem, neurologiczna  + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + cukier + EKG spoczynkowe po 40 roku życia)

350,00

Zw.

350,00

2

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi morskiej (badanie przez lekarza uprawnionego+ konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + OB.+ kreatynina+ GGTP+ ALAT + glikemia+ EKG)

400,00

Zw.

400,00

3

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach jeżeli pacjent posiada niezbędne wyniki badań i konsultacji

 

 

150,00

Zw.

150,00

Badania na broń

1

Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

415,00

300,00

 

23%

23%

 

510,45

369,00

2

Badanie osób posiadających pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

275,00

200,00

 

23%

23%

 

338,25

246,00

3

Badanie odwoławcze

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

475,00

300,00

 

23%

23%

 

584,25

369,00

Badania dodatkowe

1

Komputerowe badanie pola widzenia

30,00

Zw.

30,00

2

Porada okulistyczna z badaniem widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

50,00

Zw.

50,00

3

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

25,00

Zw.

25,00

4

Tympanometria

30,00

Zw.

30,00

5

Otoemisja akustyczna wywołana

70,00

Zw.

70,00

6

Palestezjometria

40,00

Zw.

40,00

7

EKG spoczynkowe

20,00

Zw.

20,00

8

EKG wysiłkowe

100,00

Zw.

100,00

9

EEG

50,00

Zw.

50,00

10

EEG z opisem

70,00

Zw.

70,00

11

Wideonystagmografia

150,00

Zw.

150,00

12

Videostroboskopia

150,00

Zw.

150,00

Badania Profilaktyczne Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

1

Całkowity koszt badania lekarskiego

A/ pierwsze badanie lekarskie niezależnie od wieku

B/ do 50 roku życia

C/ powyżej 50 roku życia

D/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (bad. lek.)

E/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego ( bad. psych.)

F/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie

    lekarskie  + psychologiczne)

 

275,00

75,00

90,00

162,60

121,95

284,55

 

23%

23%

23%

23%

23%

23%

 

338,25

92,25

110,70

200,00

150,00

350,00

Badania Profilaktyczne Państwowej Straży Pożarnej

1

Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem zaświadczenia lek.

40,00

Zw.

40,00

2

Badanie przez lekarza specjalistę
- okulista

- laryngolog

- laryngolog + audiogram

- neurolog

 

25,00

25,00

35,00

25,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

Zw.

 

25,00

25,00

35,00

25,00

3

Badania dodatkowe

- spirometria

- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe

 

20,00

15,00

75,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

 

20,00

15,00

75,00

4

Badanie psychologiczne

121,95

23%

150,00

5

Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

200,00

Zw.

200,00

Zabiegi rehabilitacyjne

1

Kinesiotaping

40,00

Zw.

40,00

Badanie detektywa

1

Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

2

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

3

Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa

150,00

23%

184,50

4

Badanie psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa

100,00

23%

123,00

5

Badanie lekarza upoważnionego 

100,00

23%

123,00

Badania  sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, kuratorów sądowych, syndyków

1

Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

100,00

23%

123,00

2

Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

300,00

23%

369,00

Inne badania

1

Badanie kandydatów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych po 18 roku życia (badanie lekarskie nie zawiera dodatkowo wymaganych konsultacji)

50,00

23%

61,50

2

Badanie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego (lekarz uprawniony+ konsultacje: okulistyczna,  neurologiczna,  laryngologiczna)

170,00

23%

209,10

3

Badanie pracowników wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatkowo wymagane zaświadczenie od stomatologa)

350,00

23%

430,50

4

Badanie pracowników po powrocie z pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatkowo wymagane zaświadczenie od stomatologa)

200,00

23%

246,00

5

Badania nauczycieli po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta umowa, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nie obejmuje zlecenia dodatkowych badań lub konsultacji zleconych przez uprawnionego lekarza, potrzebnych do wydania orzeczenia)

150,00

Zw.

150,00

6

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu

284,55

23%

350,00

           

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 01-05-2018
 • wytworzono:
  14-08-2018
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  14-08-2018 13:11
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 331
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×