Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja na temat rozpatrywanych petycji w roku 2019
Informacja na temat rozpatrywanych petycji

kierowanych do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu

z/s w Kędzierzynie-Koźlu

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji

1.

Fundacja rozwoju obrotu bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie

PDFPetycja-1.pdf (130,86KB)

1P) Zwrócenie się z postulatem o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – wg  zawartego w petycji szerokiego opisu.

2P) na bazie dokonanej analizy  sporządzenie krótkiego, kilkuzdaniowego podsumowania w odpowiedzi na  petycję – mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów – pod kątem płatności bezgotówkowych w Jednostce

05.11.2019

31.01.2020r.