Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CENNIK 2023

Lp.

Nazwa

 

Cena netto

VAT

Cena brutto

Ceny usług medycznych dla osób nie podlegających

Powszechnemu Ubezpieczeniu Zdrowotnemu (PUZ) lub nie objętych PUZ

1

Porada lekarza poz

100,00

Zw.

100,00

2

Wizyta domowa lekarza poz

150,00

Zw.

150,00

3

Porada pielęgniarki poz

50,00

Zw.

50,00

4

Wizyta domowa pielęgniarki poz

100,00

Zw.

100,00

5

Porada specjalistyczna (okulista, laryngolog, neurolog, pulmonolog, dermatolog, logopeda)

150,00

Zw.

150,00

6

Badanie lek. z wydaniem zaświadczenia po doznanych obrażeniach

50,00

23%

61,50

7

Iniekcja domięśniowa

15,00

Zw.

15,00

8

Iniekcja podskórna

15,00

Zw.

15,00

9

Iniekcja dożylna

20,00

Zw.

20,00

10

Opatrunek

30,00

Zw.

30,00

11

Oczyszczenie rany i opatrunek

40,00

Zw.

40,00

12

EKG

30,00

Zw.

30,00

13

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

Zw.

10,00

14

Glukoza we krwi

5,00

Zw.

5,00

15

Audiogram

30,00

Zw.

30,00

16

Spirometria

30,00

Zw.

30,00

17

Orzeczenie lub zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, celami pomocy społecznej, orzecznictwem o niepełnosp., uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego)

30,00

23%

36,90

Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy

1

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

100,00

Zw.

100,00

2

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia

- praca na wysokości

- operatorzy koparek, ładowarek, suwnic, wózków itp.

(bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

150,00

Zw.

150,00

3

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia

- kierowcy transportu drogowego

- szkolenie i egzaminowanie kierowców (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

270,00

Zw.

270,00

4

Konsultacja okulistyczna

100,00

Zw.

100,00

5

Konsultacja laryngologiczna

100,00

Zw.

100,00

6

Konsultacja neurologiczna

100,00

Zw.

100,00

7

Konsultacja kardiologiczna

120,00

Zw.

120,00

8

Konsultacja psychiatryczna

243,90

Zw.

243,90

9

Spirometria

30,00

Zw.

30,00

10

Audiogram

30,00

Zw.

30,00

11

Laryngowideostroboskopia

125,00

Zw.

125,00

12

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia VIsiolite)

70,00

Zw.

70,00

13

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)

50,00

Zw.

50,00

14

EKG

30,00

Zw.

30,00

15

Badanie psychologiczne

100,00

23%

123,00

16

Kwalifikacja do szczepienia

50,00

Zw.

50,00

17

Postępowanie po ekspozycji (konsultacja)

50,00

Zw.

50,00

18

Wydanie dodatkowego orzeczenia w trakcie badania

15,00

Zw.

15,00

19

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

50,00

Zw.

50,00

20

Wizytacja stanowiska pracy

250,00

23%

307,50

21

Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP

250,00

23%

307,50

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

1

Badanie lekarskie kandydatów na kierowców*

162,60

23%

200,00

2

Badanie lekarskie osób przedłużających ważność prawa jazdy*

162,60

23%

200,00

3

Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami*

162,60

23%

200,00

4

Badanie lekarskie kierowcy kierującego pojazdem, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu*

162,60

23%

200,00

5

Badanie lekarskie kierowcy u którego istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia*

162,60

23%

200,00

6

Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu*

162,60

23%

200,00

7

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy*

121,95

23%

150,00

8

Badanie odwoławcze kierowcy*

162,60

23%

200,00

9

Badania lekarskie do legitymacji instruktora i egzaminatora*

162,60

23%

200,00

10

Badanie lekarskie kierowcy wykonującego transport drogowy - transport rzeczy lub osób do świadectwa kwalifikacji zawodowej*

162,60

23%

200,00

11

Konsultacja kardiologiczna do świadectwa kwalifikacji

Zawodowej

250,00

 

23%

 

307,50

 

12

Konsultacja neurologiczna do świadectwa kwalifikacji zawodowej

100,00

 

23%

 

123,00

 

13

 

Konsultacja okulistyczna kierowcy (ostrość wzroku, barwy, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, pole widzenia na perymetrze komputerowym)

190,00

 

23%

 

233,70

 

14 Dopłata do konsultacji okulistycznej po badaniu na aparacie Visiolite 120,00 23% 147,60

15

Konsultacja psychiatryczna kierowcy

243,90

23%

300,00

16

Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego do uzyskania kwalifikacji wstępnej/okresowej podczas badania lekarskiego lub psychologicznego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy

50,00

23%

61,50

 

*cena nie obejmuje badań dodatkowych

i konsultacji specjalistycznych

 

 

 

Szczepienia

1

p/grypie dla osób zadeklarowanych do WOMP

Wycena indywidualna wg ceny szczepionki

Zw.

 

2

p/grypie dla osób nie zadeklarowanych do WOMP

Zw.

 

3

p/tężcowi

Zw.

 

4

p/durowi brzusznemu

Zw.

 

5

p/WZW A

Zw.

 

6

p/WZW B

Zw.

 

7

p/WZW A+B

Zw.

 

8

p/wściekliźnie

Zw.

 

9

p/ tężcowi, błonicy

Zw.

 

10

p/kleszczowemu zapaleniu mózgu

Zw.

 

 

Inne szczepienia

Zw.

 

Badania kwalifikacyjne pracowników ochrony fizycznej

1.

Badanie lekarskie  (na podstawie skierowania pracodawcy)

552,85

Zw.

552,85

2.

Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy)    

552,85

23%

680,01

3.

Badanie lekarskie odwoławcze

552,85

23%

680,01

4.

Badanie psychologiczne (również odwoławcze)

552,85

23%

680,01

Badania marynarzy

1

Badania lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie przez lekarza uprawnionego + konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem, neurologiczna  + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + cukier + EKG spoczynkowe po 40 roku życia)

500,00

Zw.

500,00

2

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi morskiej (badanie przez lekarza uprawnionego+ konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + OB.+ kreatynina+ GGTP+ ALAT + glikemia+ EKG)

550,00

Zw.

550,00

3

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach jeżeli pacjent posiada niezbędne wyniki badań i konsultacji

150,00

Zw.

150,00

Badania na broń

1

Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

552,85

552,85

 

23%

23%

 

680,01

680,01

2

Badanie osób posiadających pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

552,85

552,85

 

23%

23%

 

680,01

680,01

3

Badanie odwoławcze

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

552,85

552,85

 

23%

23%

 

680,01

680,01

Badania dodatkowe

1

Komputerowe badanie pola widzenia

50,00

Zw.

50,00

2

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

40,00

Zw.

40,00

3

Tympanometria

30,00

Zw.

30,00

4

Otoemisja akustyczna wywołana

70,00

Zw.

70,00

5

Palestezjometria

40,00

Zw.

40,00

6

Termometria skórna

40,00

Zw.

40,00

7

EKG spoczynkowe

30,00

Zw.

30,00

8

EKG wysiłkowe

150,00

Zw.

150,00

9

EEG

100,00

Zw.

100,00

10

EEG z opisem

150,00

Zw.

150,00

11

Wideonystagmografia

150,00

Zw.

150,00

12

Laryngowideostroboskopia

150,00

Zw.

150,00

13

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia VIsiolite)

70,00

Zw.

70,00

14

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia VIsiolite) podlegające opodatkowaniu vat

70,00

23%

86,10

15

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)

50,00

Zw.

50,00

16

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)
podlegające opodatkowaniu vat

50,00

23%

61,50

Badania Profilaktyczne Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

1

Całkowity koszt badania lekarskiego

A/ pierwsze badanie lekarskie niezależnie od wieku

B/ do 50 roku życia

C/ powyżej 50 roku życia

D/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (bad. lek.)

E/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego ( bad. psych.)

F/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie

    lekarskie  + psychologiczne)

 

406,50

121,95

146,34

162,60

121,95

284,55

 

23%

23%

23%

23%

23%

23%

 

500,00

150,00

180,00

200,00

150,00

350,00

Badania Profilaktyczne Państwowej Straży Pożarnej

1

Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem zaświadczenia lek.

100,00

Zw.

100,00

2

Badanie przez lekarza specjalistę
- okulista

- laryngolog

- laryngolog + audiogram

- neurolog

 

100,00

100,00

130,00

100,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

Zw.

 

100,00

100,00

130,00

100,00

3

Badania dodatkowe

- spirometria

- EKG

- EKG wysiłkowe

 

30,00

30,00

150,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

 

30,00

30,00

150,00

4

Badanie psychologiczne

100,00

23%

123,00

5

Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

200,00

Zw.

200,00

Badanie detektywa

1

Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

2

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

3

Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa

100,00

23%

123,00

4

Badanie psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa

150,00

23%

184,50

5

Badanie lekarza upoważnionego 

100,00

23%

123,00

Badania sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, kuratorów sądowych, syndyków

1

Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

100,00

23%

123,00

2

Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

300,00

23%

369,00

Inne badania

1

Badanie kandydatów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych po 18 roku życia (badanie lekarskie nie zawiera dodatkowo wymaganych konsultacji)

100,00

Zw.

100,00

2

Badanie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego (lekarz uprawniony+ konsultacje: okulistyczna,  neurologiczna,  laryngologiczna)

400,00

Zw.

400,00

3

Badanie pracowników wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa)

350,00

Zw.

350,00

4

Badanie pracowników po powrocie z pracy w krajach tropikalnych (konsultacje+ badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa)

350,00

Zw.

350,00

5

Badania nauczycieli po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta umowa, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nie obejmuje zlecenia dodatk. badań lub konsultacji zleconych przez uprawnionego lekarza, potrzebnych do wydania orzeczenia)

150,00

Zw.

150,00

6

Badanie odwoławcze  od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu

400,00

Zw.

400,00