Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (512,27KB)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Zakup i dostawę aparatu USG”

 

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B/U1

03-808 WARSZAWA

Cena 118.999,99 zł. brutto

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w SWZ i była jedyną złożoną ofertą.

 

Streszczenie, oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja wg kryterium „Cena”

waga 70%

Punktacja wg kryterium „Parametry techniczne” waga 30%  

Łączna punktacja


 

1

MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B/U1

03-808 WARSZAWA

70 pkt

30 pkt

100 pkt