Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cennik na 2024r.

Lp.

Nazwa

 

Cena netto

VAT

Cena brutto

Ceny usług medycznych dla osób nie podlegających

Powszechnemu Ubezpieczeniu Zdrowotnemu (PUZ) lub nie objętych PUZ

1

Porada lekarza poz

150,00

Zw.

150,00

2

Wizyta domowa lekarza poz

200,00

Zw.

200,00

3

Porada pielęgniarki poz

80,00

Zw.

80,00

4

Wizyta domowa pielęgniarki poz

130,00

Zw.

130,00

5

Porada specjalistyczna (okulista, laryngolog, neurolog, pulmonolog, dermatolog, logopeda)

200,00

Zw.

200,00

6

Badanie lek. z wydaniem zaświadczenia po doznanych obrażeniach

100,00

23%

123,00

7

Iniekcja domięśniowa

20,00

Zw.

20,00

8

Iniekcja podskórna

20,00

Zw.

20,00

9

Iniekcja dożylna

30,00

Zw.

30,00

10

Opatrunek

50,00

Zw.

50,00

11

Oczyszczenie rany i opatrunek

60,00

Zw.

60,00

12

EKG

50,00

Zw.

50,00

13

Pomiar ciśnienia tętniczego

15,00

Zw.

15,00

14

Glukoza we krwi

7,00

Zw.

7,00

15

Audiogram

50,00

Zw.

50,00

16

Spirometria

50,00

Zw.

50,00

17

Orzeczenie lub zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, celami pomocy społecznej, orzecznictwem o niepełnosp., uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego)

150,00

23%

184,50

Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy

1

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

130,00

Zw.

130,00

2

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia

- praca na wysokości

- operatorzy koparek, ładowarek, suwnic, wózków itp.

(bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

200,00

Zw.

200,00

3

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne przez  lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

z wydaniem orzeczenia

- kierowcy transportu drogowego

- szkolenie i egzaminowanie kierowców (bez konsultacji specjalistycznych i badań diagnost.)

300,00

Zw.

300,00

4

Konsultacja okulistyczna

130,00

Zw.

130,00

5

Konsultacja laryngologiczna

130,00

Zw.

130,00

6

Konsultacja neurologiczna

130,00

Zw.

130,00

7

Konsultacja kardiologiczna

160,00

Zw.

160,00

8

Konsultacja psychiatryczna

250,00

Zw.

250,00

9

Spirometria

50,00

Zw.

50,00

10

Audiogram

50,00

Zw.

50,00

11

Laryngowideostroboskopia

200,00

Zw.

200,00

12

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia Visiolite)

100,00

Zw.

100,00

13

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)

70,00

Zw.

70,00

14

EKG

50,00

Zw.

50,00

15

Badanie psychologiczne

121,95

23%

150,00

16

Kwalifikacja do szczepienia

100,00

Zw.

100,00

17

Postępowanie po ekspozycji (konsultacja)

100,00

Zw.

100,00

18

Wydanie dodatkowego orzeczenia w trakcie badania

30,00

Zw.

30,00

19

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

50,00

Zw.

50,00

20

Wizytacja stanowiska pracy

250,00

23%

307,50

21

Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP

300,00

23%

369,00

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

1

Badanie lekarskie kandydatów na kierowców*

162,60

23%

200,00

2

Badanie lekarskie osób przedłużających ważność prawa jazdy*

162,60

23%

200,00

3

Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami*

162,60

23%

200,00

4

Badanie lekarskie kierowcy kierującego pojazdem, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu*

162,60

23%

200,00

5

Badanie lekarskie kierowcy u którego istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia*

162,60

23%

200,00

6

Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu*

162,60

23%

200,00

7

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy*

121,95

23%

150,00

8

Badanie odwoławcze kierowcy*

162,60

23%

200,00

9

Badania lekarskie do legitymacji instruktora i egzaminatora*

162,60

23%

200,00

10

Badanie lekarskie kierowcy wykonującego transport drogowy - transport rzeczy lub osób do świadectwa kwalifikacji zawodowej*

162,60

23%

200,00

11

Konsultacja kardiologiczna do świadectwa kwalifikacji

Zawodowej

250,00

 

23%

 

307,50

12

Konsultacja okulistyczna kierowcy (ostrość wzroku, barwy, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, pole widzenia na perymetrze komputerowym)

250,00

23%

307,50

13

Dopłata do konsultacji okulistycznej po badaniu na aparacie Visiolite

150,00

23%

184,50

14

Konsultacja neurologiczna do świadectwa kwalifikacji zawodowej

 

130,00

 

 

23%

 

159,90

15

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia Visiolite)

100,00

23%

123,00

16

Konsultacja psychiatryczna kierowcy

250,00

23%

307,50

17

Konsultacja laryngologiczna

130,00

23%

159,90

18

Audiogram

50,00

23%

61,50

19

Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego do uzyskania kwalifikacji wstępnej/okresowej podczas badania lekarskiego lub psychologicznego uprawniającego do kierowania pojazdami określonej kategorii prawa jazdy

50,00

23%

61,50

 

*cena nie obejmuje badań dodatkowych

i konsultacji specjalistycznych

 

 

 

Szczepienia

1

p/grypie dla osób zadeklarowanych do WOMP

Wycena indywidualna wg ceny szczepionki

Zw.

 

2

p/grypie dla osób nie zadeklarowanych do WOMP

Zw.

 

3

p/tężcowi

Zw.

 

4

p/durowi brzusznemu

Zw.

 

5

p/WZW A

Zw.

 

6

p/WZW B

Zw.

 

7

p/WZW A+B

Zw.

 

8

p/wściekliźnie

Zw.

 

9

p/ tężcowi, błonicy

Zw.

 

10

p/kleszczowemu zapaleniu mózgu

Zw.

 

 

Inne szczepienia

Zw.

 

Badania kwalifikacyjne pracowników ochrony fizycznej

1.

Badanie lekarskie  (na podstawie skierowania pracodawcy)

700,00

Zw.

700,00

2.

Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy)    

700,00

23%

861,00

3.

Badanie lekarskie odwoławcze

700,00

23%

861,00

4.

Badanie psychologiczne (również odwoławcze)

700,00

23%

861,00

Badania marynarzy

1

Badania lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (badanie przez lekarza uprawnionego + konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem, neurologiczna  + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + cukier + EKG spoczynkowe po 40 roku życia)

600,00

Zw.

600,00

2

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach żeglugi morskiej (badanie przez lekarza uprawnionego+ konsultacje: okulistyczna, laryngologiczna z audiogramem + RTG kl.p. + b.o. moczu + morfologia z rozmazem + OB.+ kreatynina+ GGTP+ ALAT + glikemia+ EKG)

600,00

Zw.

600,00

3

Badanie lekarskie osób wykonujących pracę na statkach jeżeli pacjent posiada niezbędne wyniki badań i konsultacji

250,00

Zw.

250,00

Badania na broń

1

Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

642,28

642,28

 

23%

23%

 

790,00

790,00

2

Badanie osób posiadających pozwolenie na broń

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

642,28

642,28

 

23%

23%

 

790,00

790,00

3

Badanie odwoławcze

- Kompleksowe badanie lekarskie

- Badanie psychologiczne

 

642,28

642,28

 

23%

23%

 

 790,00

790,00

Badania dodatkowe

1

Komputerowe badanie pola widzenia

65,00

Zw.

65,00

2

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

55,00

Zw.

55,00

3

Tympanometria

50,00

Zw.

50,00

4

Otoemisja akustyczna wywołana

100,00

Zw.

100,00

5

Palestezjometria

140,00

Zw.

140,00

6

Termometria skórna

90,00

Zw.

90,00

7

EKG spoczynkowe

50,00

Zw.

50,00

8

EKG wysiłkowe

200,00

Zw.

200,00

9

EEG

150,00

Zw.

150,00

10

EEG z opisem

200,00

Zw.

200,00

11

Wideonystagmografia

200,00

Zw.

200,00

12

Laryngowideostroboskopia

200,00

Zw.

200,00

13

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia VIsiolite)

100,00

Zw.

123,00

14

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie i pola widzenia (tester widzenia VIsiolite) podlegające opodatkowaniu vat

100,00

23%

123,00

15

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)

70,00

Zw.

70,00

16

Badanie ostrości wzroku, widzenia zmierzchowego
z wrażliwością na olśnienie (tester widzenia Visiolite)
podlegające opodatkowaniu vat

70,00

23%

86,10

Badania Profilaktyczne Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

1

Całkowity koszt badania lekarskiego

A/ badanie lekarskie członka OSP

B/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (bad. lek.)

E/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego ( bad. psych.)

F/ kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie

    lekarskie  + psychologiczne)

284,55

243,90

121,95

325,20

 

23%

23%

23%

23%

 

350,00

300,00

150,00

400,00

Badania Profilaktyczne Państwowej Straży Pożarnej

1

Badanie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych z wydaniem zaświadczenia lek.

150,00

Zw.

150,00

2

Badanie przez lekarza specjalistę
- okulista

- laryngolog

- laryngolog + audiogram

- neurolog

 

130,00

130,00

180,00

130,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

Zw.

 

130,00

130,00

180,00

130,00

3

Badania dodatkowe

- spirometria

- EKG

- EKG wysiłkowe

 

50,00

50,00

200,00

 

Zw.

Zw.

Zw.

 

50,00

50,00

200,00

4

Badanie psychologiczne

130,00

23%

159,90

5

Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

 

 

200,00

Zw.

200,00

Badanie detektywa

1

Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

2

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o licencję detektywa

150,00

23%

184,50

3

Badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa

100,00

23%

123,00

4

Badanie psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa

150,00

23%

184,50

5

Badanie lekarza upoważnionego 

100,00

      23%

123,00

6

Badanie odwoławcze osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa (badanie psychologiczne+badanie lekarza uprawnionego)

350,00

     23%

430,50

Badania sędziów, prokuratorów, komorników sądowych, kuratorów sądowych, syndyków

1

Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

162,60

23%

200,00

2

Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego, licencji syndyka

243,90

23%

300,00

Inne badania

1

Badanie kandydatów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych po 18 roku życia (badanie lekarskie nie zawiera dodatkowo wymaganych konsultacji)

100,00

Zw.

100,00

2

Badanie do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego

200,00

23%

246,00

3

Badanie pracowników wyjeżdżających do pracy w krajach tropikalnych (konsultacje + badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa)

350,00

Zw.

350,00

4

Badanie pracowników po powrocie z pracy w krajach tropikalnych (konsultacje+ badania diagnostyczne, dodatk. wymagane zaświadczenie od stomatologa)

350,00

Zw.

350,00

5

Badania nauczycieli po skierowaniu przez dyrektora szkoły, z którą jest zawarta umowa, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nie obejmuje zlecenia dodatk. badań lub konsultacji zleconych przez uprawnionego lekarza, potrzebnych do wydania orzeczenia)

200,00

Zw.

200,00

6

Badanie odwoławcze  od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu

800,00

Zw.

800,00

7

Badanie profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne z wydaniem orzeczenia (bez wymaganych konsultacji specjalistycznych i dodatkowych badań diagnostycznych)

200,00

Zw.

200,00