Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTRY

nowa podstrona, dodana 2009-04-09

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu  prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 

 

l.p
Nazwa rejestru
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
Telefon
1
Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
Barbara Kłusak
774837732
 
2
Rejestr skarg i wniosków
Grażyna Opiłka
774835190
 
3
Rejestr wydanych zarządzeń i poleceń służbowych
Barbara Kłusak 
774837732
 
4
Rejestr kontroli zewnętrznych
Bożena Wolińska
774837732
 
5
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Teresa Żabska
774816684
 
6
Rejestr poleceń wyjazdów służbowych
Teresa Żabska
774816684
 
7
Rejestr zawartych umów
Wioleta Janik
774816684
 
8
Rejestr wystawionych faktur i faktur korygujących
Wioleta Janik
774816684
 
 
Rejestry księgowe
Anna Góra
774835352
 
10
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Bożena Wolińska
774837732
 
11
Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
Alina Niedziocha
774835190
 
12
Wykaz lekarzy wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy , będącej zakładem opieki zdrowotnej
Alina Niedziocha
774835190
 
13
Wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania podstawowych jednostek służby medycyny pracy
Alina Niedziocha
774835190
 
14
Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy
Grażyna Opiłka
774835190
 
15
Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej
Grażyna Opiłka
774835190
 
16
Wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności pielęgniarek praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
Grażyna Opiłka
774835190
 
17
 Rejestr wydanych i cofniętych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Barbara Kłusak
774837732
 
18
Rejestr umów powierzenia danych osobowych
Barbara Kłusak
774837762
 
19
Księga przyjęć oraz rozpoznań chorób zawodowych
Irena Czernicka
774838427
 
20
Księga udzielonych konsultacji
Irena Czernicka
774838427
 
21
Księga odwołań od treści zaświadczeń lekarskich

 

Irena Czernicka

 

774838427
 
22
Rejestr pacjentów PCHZ
Irena Czernicka
774838427
 
23
Rejestr pacjentów Poradni Ochrony Radiologicznej
Irena Czernicka
774838427
 
24
Rejestry konsultacji i badań w poradniach specjalistycznych
Irena Czernicka
774838427
 
25
Rejestry wydanych zaświadczeń lekarskich (badania profilaktyczne)
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
26
Rejestry orzeczeń lekarskich wydanych kierowcom i kandydatom na kierowców
Irena Czernicka
Danuta Szarek
 
774838427
774826393
 
27
Rejestry orzeczeń lekarskich wydanych pracownikom ochrony mienia
Irena Czernicka
774838427
 
28
Rejestry wydanych zaświadczeń uczniom i studentom

Irena Czernicka

Danuta Szarek

774838427
774826393
 
29
Rejestr świadectw zdrowia dla osób wykonujących prace na statkach żeglugi śródlądowej
Irena Czernicka
774838427
 
30
Rejestr orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
Irena Czernicka
774838427
 
31
Rejestr orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa
Irena Czernicka
774838427
 
32
Rejestr orzeczeń lekarskich wydanych nauczycielowi dla poratowania zdrowia

 Irena Czernicka

 
774838427
 
33
Rejestr orzeczeń lekarskich wydanych w trybie odwoławczym nauczycielowi dla poratowania zdrowia
Irena Czernicka
774838427
 
34
Rejestr wydanych zaświadczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Irena Czernicka
Danuta Szare
774838427
774826393
 
 
35
Rejestry badań diagnostycznych (spirometria, EKG, audiometria, palestezjometria, testy alergologiczne
Krystyna Łozińska
774838427
 
36
Rejestr laboratoryjny
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
37
Rejestr pobranych wycinków do badania histopatologicznego
Irena Czernicka
774838427
 
38
Rejestr chorób zakaźnych zgłaszanych do sanepidu
Irena Czernicka
774838427
 
39
Książka gabinetu zabiegowego (rejestr wykonanych zabiegów)
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
40
Ewidencja leków
Irena Czernicka

Danuta Szarek

774838427
774826393
 
41
Ewidencja zakuć

 Irena Czernicka

774838427
 
 
 
42
Rejestr niepożądanego działania leku
Irena Czernicka
774838427
 
43
Rejestry pracy lamp bakteriobójczych

 Irena Czernicka

Danuta Szarek
774838427
774826393
 
44
Rejestry pomiaru temperatury w lodówkach
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
45
Rejestry odpadów medycznych przekazanych do utylizacji

 Irena Czernicka

774838427
 
46
Rejestr odzieży oddanej do prania
Irena Czernicka
774838427
 
47
Książki kontroli sanitarnej
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
48
Księgi główne Przychodni
Irena Czernicka
Danuta Szarek
774838427
774826393
 
49
Rejestr wypożyczonych kartotek
Irena Czernicka
774838427
 

 

Udostępnianie informacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.z 2001r. Nr 112 poz 1198) udostępnienie informacji publicznej

 


 
Podmiot udostępniający: WOMP
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Wolińska
Data wytworzenia: 2018-05.28